ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ ป.1ก ตึก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2509
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2519
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป.1ก ตึก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2520
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2538
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2545
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2535
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2542
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2537
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมสปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2542
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2536
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สระว่ายน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..