ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
       โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดสมบูรณ์แบบ  มีมาตรฐาน ด้านคุณธรรม
                            ดนตรี กีฬา  ว่ายน้ำ ทันสมัย  ก้าวไกลเทคโนโลยี