ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด"ด้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ในวันที่  ๒๖  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาโดยผูอำนวยการสุรพงษ์  อินทจักร และคณะครูนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้นำเทียนพรรษาและร่วมบริจาคเงินทำบุญยกช่อฟ้าวัดแม่ข้าวต้มท่าสุด  คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้นำเทียนเข้าพรรษาถวายวัดห้วยเคียน  และคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ นำเทียนเข้าพรรษาถวายวัดพระธาตุสันขวาง 
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,15:25   อ่าน 313 ครั้ง