ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางดารุณี คำจันทร์วงค์
ครู คศ.2

นางสาวรมย์ชลี
อัตราจ้าง